Logo Leerplein14

Onze werkwijze

Succes maak je zelf, wij helpen je daarbij

Werkwijze leerling

Bij Leerplein14 komt de leerling binnen in een huiselijke, ontspannen sfeer. Eerst krijgt uw kind wat te drinken en vertelt wat het die dag heeft beleefd. Dan kijken we samen naar het schoolwerk dat in de agenda staat.

Met een vaste docent neemt de leerling zijn agenda door en maakt daarna een planning voor de komende weken. We vullen deze iedere week aan voor alle vakken. Dan gaat de leerling zelfstandig aan de slag onder toeziend oog van een docent. Als de leerling vastloopt, of als hij een vak geleerd of gemaakt heeft, dan kan de leerling meteen om hulp vragen. De docent kijkt het maakwerk na, overhoort het leerwerk mondeling of schriftelijk en beantwoordt inhoudelijke vragen.

Wij beschikken over ruime, rustige werkplekken waar de leerlingen ongestoord kunnen werken. Er zijn voldoende laptops aanwezig ter ondersteuning. Bij binnenkomst moeten de leerlingen hun mobiele telefoons inleveren, zodat zij hier niet door worden afgeleid. Iedere leerling neemt zijn eigen boeken en werkboeken mee. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt bepaald hoeveel begeleiders er aanwezig zijn.

Contact ouders

We starten met een intakegesprek met ouder en leerling. Na het maken van een begeleidingsplan met concrete doelstellingen, wordt ook met ouders een datum afgesproken voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of de doelen behaald zijn en of men op de goede weg is. In overleg wordt bepaald of de huiswerkbegeleiding verminderd of helemaal gestopt kan worden. Ouders worden minimaal twee keer per jaar voor een gesprek uitgenodigd. Wij brengen ouders direct op de hoogte wanneer het niet goed gaat of de leerling zich niet aan afspraken houdt. De leerling is aanwezig op de afgesproken dagen. Indien er sprake is van ziekte of verzuim dient dit gemeld te worden door een ouder. Is het niet gemeld, dan worden ouders ervan op de hoogte gebracht dat de leerling niet aanwezig was op de afgesproken dag. Bij te laat of niet afmelden, zal de begeleiding alsnog in rekening worden gebracht.

Leerplein14 zorgt voor meer rust in huis

Neem contact op met Leerplein14, we bespreken graag de mogelijkheden!

Neem contact op