Huiswerk en studiebegeleiding

LEERPLEIN14

In het voormalige Oude schooltje, midden in Sleeuwijk, hebben wij een aantal ruimten ingericht waar leerlingen kunnen werken aan hun school of studie. Niet alleen het maken van het huiswerk is hierbij aan de orde: vooral het plannen en structureren ervan zijn belangrijk, zodat wij de leerlingen rust en overzicht kunnen bieden. Het aanleren van deze basisvaardigheden is dan ook het speerpunt van onze begeleiding.

Leerlingen gaan bij binnenkomst even zitten met één van onze begeleiders, om samen het huiswerk in te plannen. Hierbij wordt ruim vooruit gekeken, zodat leerwerk voor toetsen en repetities uitgebreid kan worden bestudeerd. Op deze manier wordt er structuur en regelmaat gecreëerd. Eenmaal per week worden de resultaten van de leerlingen samen met hen bekeken, zodat we kunnen zien wat er goed en minder goed gaat en waar we op moeten inzoomen tijdens de begeleiding.

Daarnaast wordt de leerlingen geleerd welke leerstrategie het beste bij hen past. Niet iedereen leert op dezelfde manier of heeft baat bij dezelfde leerstrategieën. Het doel is om de leerling zodanig te helpen, dat deze onze begeleiding uiteindelijk niet meer nodig heeft: de leerling weet zichzelf dan te motiveren om goed te plannen en het huiswerk te doen.

LEERPLEIN14 is flexibel, biedt maatwerk en werkt met een individueel begeleidingsplan. Afhankelijk van de behoefte en situatie van de leerling wordt afgesproken hoeveel dagen deze onze begeleiding nodig heeft.

Niet alleen leerlingen van het VO kunnen bij LEERPLEIN14 terecht. Ook voor leerlingen van de basisschool kan begeleiding een uitkomst bieden. Zo verzorgen wij begeleiding tijdens het Leren leren, faalangsttraining, (vakspecifieke) Remedial teaching, onderzoek naar beelddenken, rots- en watertraining en mindfullness.

Meerdere keren per jaar zullen er presentaties worden gegeven over (specifieke) problemen tijdens het leren en hoe hiermee kan worden omgegaan. Deze presentaties zullen van tevoren worden aangekondigd en zijn toegankelijk voor ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden.

Waarom naar LEERPLEIN14?


Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand (tijdelijk) huiswerk- of studiebegeleiding nodig heeft:

Vakinhoudelijke problematiek (één of meerdere vakken gaan niet zo goed)

Geen rustige werkplek (thuis teveel afleiding of geen geschikte plek om te werken)

Moeite met structureren, plannen en/of vooruitwerken

(Te) weinig motivatie en/of discipline

Geen overzicht over de leersituatie

Behoefte aan begeleiding bij de overgang van basisschool naar brugklas

Specifieke leerproblematiek als faalangst, dyscalculie, NLD of dyslexie

Specifieke manier van leerstofaanpak bij beelddenkers (Asperger, PDD-NOS, AD(H)D)

Behoefte aan opkrikken van cijfers (om extra zekerheid op te bouwen)


professionele huiswerk begeleiding

Het aanbod van Leerplein:

 • Huiswerk- en/of studiebegeleiding
 • Brugklastraining
 • Maken van een planning
 • ‘Leren leren’
 • Coaching
 • Bijles
 • Begeleiding bij dyslexie of dyscalculie
 • Faalangsttraining
 • RT (Remedial teaching) voor basisschoolleerlingen
 • Examentrainingen
 • Begeleiding bij beelddenken (visuele leeringang)

 • Individuele begeleiding
 • Prettige en rustige leeromgeving
 • Planning die bij jou past
 • Hulp en begeleiding bij ‘Leren leren’
 • Overhoren van leerstof
 • Deskundige begeleiding
 • Avondcursus Engels of Spaans
 • Spelenderwijs rekenen
 • Rots- en water weerbaarheidstraining
 • Treasure hunt Engelse cursus

De werkwijze van Leerplein14


Elke leerling heeft een eigen leerstijl. Hierbinnen is ook een eigen vorm van begeleiding nodig. LEERPLEIN14 geeft leerlingen persoonlijke aandacht en biedt begeleiding op maat. Er wordt een passend plan van aanpak bepaald waarmee de individuele leerdoelen worden nagestreefd.

De onderwijsorthopedagoog heeft veel ervaring met alle soorten problematiek en (leer)stoornissen. Voor iedere leerling wordt gezocht naar de juiste leerstijl en de meest efficiëntte manier van leren. De leercirkel waarmee LEERPLEIN14 werkt ziet er als volgt uit:

leercirkel

Wij werken vanuit de leerling naar een doel dat buiten de leerling ligt en proberen hierin de leerling zelf te motiveren. Samen met de leerling vinden we de methode die voor hem of haar het beste werkt. We laten leerlingen hun eigen leerstijl ontdekken en hun intrinsieke motivatie (her)vinden. Ondanks deze manier van werken, die voor iedere leerling specifiek is, vinden we de structuur waarin we werken heel belangrijk. We werken methodisch: altijd vanuit een begeleidingsvraag en met terugkoppeling naar de ouders. Om in kaart te brengen welke individuele insteek het beste is, maken we gebruik van vijf uitgangspunten van de ‘Leren leren’-methode: omgeving, plannen, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en resultaat. Per leerling passen we deze methode aan, zodat het werkplan aansluit bij diens individuele leerstijl.

Het doel is blijvend resultaat. Bij LEERPLEIN14 ligt de nadruk niet alleen op cijfers. We willen dat een leerling na onze begeleiding zelfstandig verder kan. Daarom leren wij studievaardigheden aan waarmee leerlingen meer zelfsturend worden in hun ontwikkeling.

Hoe ziet een middag er voor de leerling uit?

Als de leerling binnenkomt, gaat één van de begeleiders eerst even met hem of haar zitten om de planning te bekijken en eventueel nieuw huiswerk in de planning op te nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het virtuele schoolvolgsysteem. Via deze weg wordt ook minstens één keer per week het cijferoverzicht doorgenomen.
Vervolgens kan de leerling wat te drinken pakken en meenemen naar een werkplek in één van de aangrenzende ruimten. De leerling gaat zelfstandig aan de slag. In iedere ruimte staat in ieder geval één begeleider klaar om te helpen, leerstof te overhoren en opdrachten door te nemen. Aan het einde van de dag bekijken we of de leerling alles af heeft en geleerd heeft.

Deskundigheid

Wij werken met drie ervaren huiswerkbegeleiders die gespecialiseerd zijn in het ‘Leren leren’. Een van hen is bovendien onderwijsorthopedagoog en Remedial Teacher. Twee van onze medewerkers zijn bevoegd docenten in het VO: zij geven respectievelijk de vakken Engels en Wiskunde. Verder zijn er een afgestuurd pedagoog, een neerlandica en een docent basisonderwijs in dienst.
Daarnaast begeleiden er iedere dag één of meer hbo- of universitaire studenten (afhankelijk van de groepsgrootte). Momenteel volgen deze medewerkers uiteenlopende studies, namelijk farmacie, pedagogische wetenschappen, forensisch laboratoriumonderzoek, leraar Engels en PABO. Zij kunnen, naast de dagelijkse begeleiding, inhoudelijke hulp geven. Is bijles noodzakelijk, dan wordt hiervoor een bevoegd vakinhoudelijke docent ingezet. Alle medewerkers van LEERPLEIN14 zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Tevens wordt er gewerkt volgens de standaard veiligheidsnormen van de GGD.

Faciliteiten

Wij beschikken over ruime, rustige werkplekken waar de leerlingen ongestoord kunnen werken. Er zijn voldoende laptops aanwezig ter ondersteuning. Bij binnenkomst moeten de leerlingen hun mobiele telefoons inleveren, zodat zij hier niet door worden afgeleid.
Er is een printer aanwezig om op een goede manier gestalte te geven aan het ‘Leren leren’ en leerstof te kunnen printen, zodat het mogelijk is iedere methode te bewerken.
Iedere leerling neemt zijn eigen boeken en werkboeken mee.

Groepsgrootte

Er zijn twee ruimten ingericht waar leerlingen in alle rust zelfstandig kunnen werken. Beneden is plaats voor veertien leerlingen, boven kunnen nog eens acht leerlingen terecht. Daarnaast zijn er twee kleinere ruimten, waar individueel met leerlingen gewerkt kan worden. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt bepaald hoeveel begeleiders er aanwezig zijn.

Resultaten

Indien de school van de leerling beschikt over een inlogsysteem voor ouders of leerlingen waarop de cijfers (en eventueel het huiswerk) gezet worden, kan LEERPLEIN14 de resultaten van iedere leerling bijhouden en bespreken. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij inzicht krijgen in de inloggegevens van de leerling. Op die manier houden wij het overzicht waar de knelpunten bij iedere leerling zitten en kunnen wij hier extra aandacht aan besteden.

Oudercontacten

Na het maken van een begeleidingsplan met concrete doelstellingen, wordt ook met ouders een datum afgesproken voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of de doelen behaald zijn en of men op de goede weg is. In overleg wordt bepaald of de huiswerkbegeleiding verminderd of helemaal gestopt kan worden. Ouders worden minimaal twee keer per jaar voor een gesprek uitgenodigd. Wij brengen ouders direct op de hoogte wanneer het niet goed gaat of de leerling zich niet aan afspraken houdt.
De leerling is aanwezig op de afgesproken dagen. Indien er sprake is van ziekte of verzuim dient dit gemeld te worden door een ouder. Is het niet gemeld, dan worden ouders ervan op de hoogte gebracht dat de leerling niet aanwezig was op de afgesproken dag. Bij te laat of niet afmelden, zal de begeleiding alsnog in rekening worden gebracht.

Tarieven
VACATURES

Bij Leerplein14 werken we als docenten, begeleiders en assistenten samen om alle leerlingen optimaal te begeleiden. We hebben een aantal vaste, vakinhoudelijke deskundige docenten voor de bijlessen maar ook studenten vormen een onderdeel van ons team.

Momenteel zoeken we studenten met bèta specialisaties.

Denk je een waardevolle aanvulling te zijn voor ons team? Stuur dan je gegevens en CV op, zodat we je kunnen opnemen in ons bestand. Je kunt mailen naar:

Ivon Jacobs
info@leerplein14.nl
06 – 17 37 86 31


Wie werken er bij LEERPLEIN14? Ivon Jacobs

 • Onderwijs-orthopedagoog
 • ‘Leren leren’-trainer
 • MatriXcoach
 • Lerares basisonderwijs
 • Intern begeleider (zorgcoördinator)
 • Remedial teacher
 • Gespecialiseerd in autisme, NLD en hooggevoeligheid
Meer over Ivon

Annika Rochat

Afgestudeerd
pedagoog

‘Leren leren’-trainer

Faalangstreductietrainer & individuele begeleiding leerlingen

Specialisaties:

Plannen

Nederlands

Meer over Annika
Jelle

Jelle Sterkenburg

Leerlingbegeleider

Specialisaties:

Contact met leerlingen

Biologie

Nederlands

Engels

Meer over Jelle
Ivon Jacobs

Geert van Kappel

Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Specialisaties:

Aardrijkskunde

Economie

Geschiedenis

M&O

Meer over Geert
Jesse

Jesse Pot

Student TU Eindhoven, mechanical engineering

Specialisaties:

Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

Aardrijkskunde

Meer over Jesse

Christel Woesthoff

Lerarenopleiding Nederlands

Specialisaties:

Nederlands

Engels

Plannen

Meer over Christel
Noor

Noor van Geenen

Student gymnasium 6 Camphusianum

Specialisaties:

Klassieke talen

Talen

Biologie

Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

Meer over Noor
Cato

Cato

Afgestudeerd in Voeding & Dietetiek

Student Health Sciences

Specialisaties:

Plannen

Nederlands

Biologie

Engels

Meer over Cato
Tristan

Tristan

Specialisaties:

Bijles wiskunde onderbouw

Impressies van Leerplein14

Ervaringen bij Leerplein14


Ouder van A.

Mijn kind heeft de juiste rust en begeleiding gekregen om aan haar schoolprestaties te werken.

Leerling N.

Het is fijn bij Leerplein14, want je hoeft thuis niets meer te doen.

Leerling B.

Tijdens het leren heb je veel rust en je kunt je opdrachten beter maken.

Ouder van B.

Door Leerplein14 zijn de resultaten echt verbeterd en daardoor ook zijn zelfvertrouwen! Hij gaat er met plezier heen en we hebben thuis geen ruzies over huiswerk meer!Leerling A.

Ik vind Leerplein14 erg fijn, het heeft mijn cijfers erg verbeterd. Er hangt een goede sfeer en de begeleiders zijn ontzettend aardig!

Ouder van S.

Heerlijk om het huiswerk en plannen over te laten aan Leerplein. Het scheelt zoveel aan stress en conflicten!

Ouder van A.

Als ouder ben ik er bijzonder blij mee! De leerkrachten begrijpen de nieuwe methodes, zijn jong en hebben aansluiting bij de leerling. Super!

Leerling J.

Het is heel fijn, want je weet dat je alles af hebt en daardoor minder stress hebt.Leerling K.

Bedankt voor de hulp!

Ouder van N.

Met de inzet van het Leerplein heeft mijn zoon meer plezier gekregen in het halen van goede cijfers en is hij gemotiveerd geraakt zich in te zetten voor school. Ook is de strijd thuis over het maken van huiswerk sterk afgenomen.

Leerling A.

Ik kan nu beter plannen en heb veel meer vrije tijd!

Ouder van J.

Positieve en duidelijke benadering. Korte, directe communicatie.Ouder van K.

Leerplein14 heeft er in enkele weken voor gezorgd dat onze dochter voldoende punten heeft gehaald om over te gaan naar havo 5. Bedankt!

Leerling M.

Door het maken van een planning voor mijn huiswerk en toetsen haal ik veel hogere cijfers. Ook ben ik minder zenuwachtig voor een toets en ik vind het fijn dat ik extra uitleg krijg als ik iets niet snap.

Ouder van A.

Er wordt thuis niet meer gestrest over huiswerk. Ze heeft meer vrije tijd en zit goed in haar vel.

Zorgcoördinator VMBO

Ik vind dat jullie een geweldige bijdrage hebben geleverd om S. naar zijn examen te helpen! Zonder jullie tussenkomst had hij het zeker niet gered. Heel hartelijk bedankt voor de samenwerking.


CONTACT

LEERPLE!N14
Kastanjelaan 31
4254 AG  Sleeuwijk
06 23150011
info@leerplein14.nl